เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคารอับดุลราฮิม ( ก บ ข )

   
บริษัท เอ็คเทอแนล โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ว่าจ้างงานงานโรยตัวปรังปรุงป้องกันน้ำรั่ว
1 . งานโรยตัว ลอก Silicone,Pu เก่าออก แล้ว Seal Silicone,Pu ใหม่ กระจก/เฟรม,
เฟรม/ ผนัง P-case, Joint P-case/ P-case โดยรอบอาคารภายนอกทั้งหมด
2. งานเปลี่ยนขอบยาง บานเปิดรอบอาคาร
3. งานโรยตัว ซ่อมกระเบื้องโมเสสที่เสียหายโดยรอบอาคารทั้งหมด
4. งานโรยตัวเปลี่ยนกระจกที่แตกออกและทำการติดตั้งกระจกแผ่นใหม่ ปี 2554 จำนวน 120 แผ่น
5. งานโรยตัว ขัดคราบน้ำ บนกระจก , บนโมเสส รอบอาคาร
 
abd1.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th