เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

งานทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท XSO   9 มีนาคม  ของทุกๆ ปี


จัดดอกไม้ จาก บริษัท XSO  ช่วยงาน บุญฉลองศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดบางน้อยใน จ. นครปฐม

เจ้าภาพโรงทาน อาหาร เลี้ยง ญาติธรรมที่ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางน้อยใน  จ.  นครปฐม


Xso ถวายเครื่องฉายสไลด์,จอโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในงานวัดและสอนนักเรียนวิชาพุทธศาสนา, Xso ซื้อสี  TOA ถวายสีทาบูรณะวัดบางน้อย

งานทอดกฐิน ณ วัดบางน้อยใน  จังหวัดนครปฐม  ประจำปี 2556  บริษัทเอ็คเทอแนล โซลูชั่น จำกัด
     ได้ร่วมกับพนักงานบริษัท ไปทอดกฐินประจำปี และทำโรงทาน อาหารก๋วยเตี๋ยวไก่ และน้ำดื่ม
      เครื่องดื่ม   กาแฟ  ไมโล โอวัลติน และขนม

 

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th