เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

   INFORMATION

 
เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

   สินค้าและบริการ

งานโรยตัว ป้องกันรั่วซึม งานระบบกันซึม งานโรยตัว ทาสี งานโรยตัวติดตั้งกระจก
งานโรยตัว ทำสะอาดภายนอกอาคาร
 

   งานปัจจุบัน

   
1445666470073.jpg
อาคารชินวัตร 1

ทำระบบกันซึมอะคลิลิค TOA 201 ROOFSEAL ชนิดทา 5 CQAT ของดาดฟ้าอาคารชินวัตร 1

1. รื้อลอกวัสดุเก่าออกทิ้ง
2. ขัดล้างพื้นให้สะอาด
3. ซ่อมแนว Joint และแนวแตกร้าวที่ทำให้น้ำรั่ว
4. ปรับ
อ่านเพิ่มเติม
 

   ผลงานที่ผ่านมา

   
abd123456.jpg
อาคารอับดุลราฮิม ( ก บ ข )

บริษัท เอ็คเทอแนล โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ว่าจ้างงานงานโรยตัวปรังปรุงป้องกันน้ำรั่ว
1 . งานโรยตัว ลอก Silicone,Pu เก่าออก แล้ว Seal Silicone,Pu ใหม่ กระจก/เฟรม,
เฟร
อ่านเพิ่มเติม
shhhh.jpg
อาคาร ชินวัตร ทาวเวอร์ 2

บริษัท เอ็คเทอแนล โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ว่าจ้างงานโรยตัว
1.งานโรยตัวเปลี่ยน ลอก Silicone เก่าออก แล้ว Seal Silicone กระจก/เฟรม ,
เฟรม/ ผนังปูน , แกรนิต/แกรนิต ใหม
อ่านเพิ่มเติม
shin3.jpg
อาคาร ชินวัตร ทาวเวอร์ 1

งานโรยตัว เปลี่ยนลอก Silicone,Pu เก่าออก แล้ว Seal Silicone, Pu กระจก/เฟรม ,
เฟรม/ ผนังปูน , แกรนิต/แกรนิต ใหม่เข้าแทนที่ รอบอาคารภายนอกทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม
harinnn.jpg
อาคาร หะรินธร

1.งานโรยตัวเปลี่ยนลอก Silicone เก่าออก แล้ว Seal Silicone กระจก/ เฟรม ,
เฟรม/ เฟรม โดยรอบอาคารภายนอกทั้งหมด
2.งานโรยตัว ทำความสะอาด ผนังกระจกภายนอกทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม
itf.jpg
อาคาร ไอทีเอฟ สีลม พาเลส

งานใชักอนโดล่า ซ่อม ผนัง แตกร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
ด้วยสี TOA โดยใช้กอนโดล่า 3 ตัว

อ่านเพิ่มเติม
ler.jpg
อาคาร เลอลาฟิเน่ ซ. 31

เป็นอาคารที่สร้างใหม่ บริษัท ฯ ได้รับการว่าจ้างงานติดตั้งกอนโดล่า พ่นเทคเจอร์ ทั้งอาคาร
ทาสี รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว ของ TOA ใช้กอนโดล่า 2 ตัว

อ่านเพิ่มเติม
bcity.jpg
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

งานระบบกันซึมดาดฟ้าด้วย TOA รูฟซิล ขัดล้างทำความสะอาด ปรับพื้นผิวปูนเสื่อมสภาพ ปรับระดับน้ำขัง
ซ่อมพื้นแตกร้าว ปล่อยพื้นให้แห้งทา Primer 1 Cot Coat อะคิลิคช
อ่านเพิ่มเติม
aiaa.jpg
อาคาร AIA สุรวงค์ทาวเวอร์

งานโรยตัว ทำความสะอาดกระจก ,อลูคาร์บอน
ใช้ขนแกะชุบน้ำยาทำความสะอาด,ขัดตามด้วยฟองน้ำชนิดนุ่มให้ทั่ว,
ใช้ขนแกะชุบน้ำถูซ้ำอีกครั้ง,ปาดน้ำออกด้วยเหล็กปาดน้ำ

อ่านเพิ่มเติม
sermm.jpg
อาคาร เสิรมทรัพย์ รัชดา

งานโรยตัว ติดตั้งกระจกกึ่งนิรภัย 6 mm ผนังภายนอกอาคาร จำนวน 21 แผ่น
โดยการใช้วิธีโรยตัวติดตั้ง และยังมีผลงานติดตั้งกระจก laminate 12 mm
ที่ อาคาร กบข 120 แผ่นก็ใช้วิธีโรยตัว
อ่านเพิ่มเติม
itft.jpg
อาคาร ไอ ที เอฟ ทาวเวอร์

งานโรยตัว Silicone
งานโรยตัว ทำความสะอาด กระจกภานอก

บริษัทได้ รับการว่าจ้าง งานโรยตัว เปลี่ยน Seal Silicone กระจก / เฟรม ,
อลูคาร์บอน/อลูคาร์บอน , แกรนิต/ แกรนิต โดยรอบอาค
อ่านเพิ่มเติม
townn.jpg
โรงแรม ทาว อิน ทาว

1.งานทาสีรอบอาคารโดยใช้สี TOAเกรดสีน้ำอะครีลิค100%SuperShield
2.งาน Seal Silicone Dow Corning Sealant 50% ชุดวงกบอลูมิเนียมเฟรมต่อกระจก,
อลูมิเนียมเฟรมต่อผนังปูนต์ รอบอาคารภายนอกอาค
อ่านเพิ่มเติม
exxxx.jpg
ธนาคารเอ็กซิมแบ็งค์

1. งานโรยตัว Seal Silicone ชุดกระจก ระหว่างรอยต่อ เฟรมอลูมิเนียมต่อกระจก ใช้ Dow Corning Sealant - 50%

ขั้นตอนการดำเนินการ
- กรีด Seal Silicone เก่าออกทั้งหมด
- เช็ด Pri
อ่านเพิ่มเติม
scbbbb.jpg
ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานใหญ่

งานโรยตัว รื้อกระจกแตกออก ติดตั้งกระจกแผ่นใหม่ ที่อาคาร ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
P1220476.JPG
อาคารธนาคารทิชโก้ (ยมราช)

* งานโรยตัว Seal Silicone Dow Corning Sealant 50%
งานโรยตัวเปลี่ยน Seal Silicone ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าลงไปถึงแกรนิตชั้นล่างรอบอาคารภายนอกทั้งหมด
1.งานโรยตัว Seal Silicone ชุดวงกบกระจกต่
อ่านเพิ่มเติม

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th ,xsolution14@hotmail.com

Copyright © www.xso.co.th All Rights Reserved.