เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคารชินวัตร 1

   
ทำระบบกันซึมอะคลิลิค TOA 201 ROOFSEAL ชนิดทา 5 CQAT ของดาดฟ้าอาคารชินวัตร 1

1. รื้อลอกวัสดุเก่าออกทิ้ง
2. ขัดล้างพื้นให้สะอาด
3. ซ่อมแนว Joint และแนวแตกร้าวที่ทำให้น้ำรั่ว
4. ปรับระดับน้ำขังด้วย ปูนซีเมนต์ชนิดฉาบบาง จัดซ่อมฟลอเดนให้น้ำไหล
5. COAT อะคลิลิคกันซึม TOA 201 ROOFSEAL ชนิดทา 5 CQAT เสริมใยแก้วเต็มพื้นที่เพิ่มความ
แข็งแรง
6. ขังน้ำตรวจสอบส่งมอบงาน
 
DSCF4235.JPG
 
5.jpg
 
3.jpg
 
2.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th