เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคารธนาคารทิชโก้ (ยมราช)

   
* งานโรยตัว Seal Silicone Dow Corning Sealant 50%
งานโรยตัวเปลี่ยน Seal Silicone ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าลงไปถึงแกรนิตชั้นล่างรอบอาคารภายนอกทั้งหมด
1.งานโรยตัว Seal Silicone ชุดวงกบกระจกต่อเฟรมอลูมิเนียม
2.งานโรยตัว Seal Silicone ชุดวงกบเฟรมอลูมิเนียมต่อผนังปูนต์
3.งานโรยตัว Seal Silicone แนวร่องน้ำเฟรมต่อเฟรมแนวตั้ง,แนวนอน
4.งานโรยตัว Seal Silicone แผ่นแค๊ทดิ้งต่อแผ่นแค๊ทติ้ง
5.งานโรยตัว Seal Silicone แผ่นแกรนิตต่อแผ่นแกรนิต
 
ทิชโก้ 1.jpg
 
ทิชโก้ 2.jpg
 
SAM_4642.JPG

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th