เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

ธนาคารเอ็กซิมแบ็งค์

   
1. งานโรยตัว Seal Silicone ชุดกระจก ระหว่างรอยต่อ เฟรมอลูมิเนียมต่อกระจก ใช้ Dow Corning Sealant - 50%

ขั้นตอนการดำเนินการ
- กรีด Seal Silicone เก่าออกทั้งหมด
- เช็ด Primer ทำความสะอาดคราบ Seal Silicone เก่า
- ติดกระดาษ 3M ตามแนวที่จะ Seal Silicone ทั้ง 2 ด้าน ป้องกันไม่ให้ Siliconeล ไหลเลอะ
- รีด Seal Silicone ใหม่เข้าให้เต็ม ปาดให้ได้มาตรฐาน ตามแนว Marking Tape
- ดึง Marking Tape ออก พร้อมตกแต่งขอบ Silicone เช็ดทำความสะอาด ปล่อยให้เซ็ตตัว

2. งานโรยตัวทำความสะอาดชุดกระจก
- ใช้ขนแกะชุบน้ำธรรมดาถูให้ทั่ว
- ใช้น้ำยาทีโพล ทำความสะอาดถูให้ทั่วบริเวณที่ทำความสะอาด 1 รอบ
- ขัดตามด้วยฟองน้ำชนิดนุ่มเพื่อขจัดคราบมลภาวะที่เกาะบริเวณพื้นผิว
- ใช้ขนแกะชุบน้ำยาถูซ้ำอีกครั้ง
- ปาดน้ำออกด้วยเครื่องมือเฉพาะให้แห้ง
- ทำความสะอาดคราบน้ำที่เหลือบริเวณขอบเฟรมด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง
 
xim001.jpg
 
xim002.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th