เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

โรงแรม ทาว อิน ทาว

   
1.งานทาสีรอบอาคารโดยใช้สี TOAเกรดสีน้ำอะครีลิค100%SuperShield
2.งาน Seal Silicone Dow Corning Sealant 50% ชุดวงกบอลูมิเนียมเฟรมต่อกระจก,
อลูมิเนียมเฟรมต่อผนังปูนต์ รอบอาคารภายนอกอาคาร
โรงแรม ทาวอินทาว ติดหลังคา ไม่สามารถ ติดตั้งกอนโดล่าได้
และการใช้วิธีโรยตัวเชือกพาดผ่านหลังคากระเบื้องมีปัญหา
จึงใช้วิธีการ ตั้งนั่งร้านไม้ไผ่แทน แต่ก็การติดตั้งที่สูงทำให้เกิด
งานล่าช้า เพราะตั้งตรวจสอบความปลอดภัยทุกจุด
การออกแบบสี ที่โรงแรม ทาว อิน ทาว ออกแบบจากบริษัท TOA ใช้โปรแกรม ide color
ใช้สีสดใสสว่าง ทำให้อาคารดูโดดเด่น มากขึ้น
 
townin01.jpg
 
townin02.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th