เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคาร ไอ ที เอฟ ทาวเวอร์

   
งานโรยตัว Silicone
งานโรยตัว ทำความสะอาด กระจกภานอก

บริษัทได้ รับการว่าจ้าง งานโรยตัว เปลี่ยน Seal Silicone กระจก / เฟรม ,
อลูคาร์บอน/อลูคาร์บอน , แกรนิต/ แกรนิต โดยรอบอาคารทั้งหมด
และงานโรยตัว ทำความสะอาดกระจก ,เฟรม, แกรนิตโดยรอบอาคารภายนอกทั้งหมด
 
itft1.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th