เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

   
งานระบบกันซึมดาดฟ้าด้วย TOA รูฟซิล ขัดล้างทำความสะอาด ปรับพื้นผิวปูนเสื่อมสภาพ ปรับระดับน้ำขัง
ซ่อมพื้นแตกร้าว ปล่อยพื้นให้แห้งทา Primer 1 Cot Coat อะคิลิคชนิดทา TOA รูฟซิล ชั้นที่ 1,2
ปูใยแก้ว แล้ว Coat อะคิลิคชนิดทา TOA รูฟซิล ชั้นที่ 4,5 ปล่อยให้เซ็ทตัว แล้วทดสอบขังน้ำ 24 ชม.
 
bk1.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th