เอ็คเทอแนล โซลูชั่น คือผู้เชี่ยวชาญโรยตัว Repairing and Renovation งานโรยทาสี โรยตัว Seal Silicone โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมผนังอาคารแตกร้าว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนที่เสียหาย ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ ที่มีปัญหาเนื่องจากการใช้งาน หรือ การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ให้กลับสู่สภาพปกติ ด้วยกระบวนการทำงานแบบโรยตัว มืออาชีพตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์สภาพพื้นผิวหน้างาน กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโรยตัว ภายใต้การควบคุมในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบก่อนการส่งมอบงาน

อาคาร ชินวัตร ทาวเวอร์ 2

   
บริษัท เอ็คเทอแนล โซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ว่าจ้างงานโรยตัว
1.งานโรยตัวเปลี่ยน ลอก Silicone เก่าออก แล้ว Seal Silicone กระจก/เฟรม ,
เฟรม/ ผนังปูน , แกรนิต/แกรนิต ใหม่เข้าแทนที่ รอบอาคารภายนอกทั้งหมด
2. งานโรยตัวทาสี ผนังปูน ภายนอกทั้งอาคาร
 
shin1.jpg

2/129 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02- 943-6808 ,02-943-6546 ,02-519-4764 Fax : 02- 943-6807
E-mail : xsolution@xso.co.th